Psychologické služby

Mé služby nabízím pro dospělé, děti, adolescenty a rodiny.

Samozřejmostí mé práce je diskrétnost a mlčenlivost. Můžete přijít i anonymně.

Dohoda o délce a intervalech vychází z potřeb klienta a individuální domluvy. Je možná i jednorázová podpora.

 

Služby nabízím v oblastech různých životních situací:

  • Pomoc v krizích, s rozmanitými psychickými potížemi.
  • Komunikace v rodině, rodiče s dítětem, mezi partnery, vztahy na pracovišti. Celkově umění dovednosti zdravých mezilidských a partnerských vztahů. Komunikace jako prevence proti vyčerpání (“vyhoření”), jako nástroje rozvoje sebeřízení.
  • Práce s různými úzkostmi, obavami, strachy, bloky (např. úzkosti bránící plnohodnotnému a spokojenému prožívání života, využívání osobního potenciálu).
  • Psychosomatické problematiky opakované léčené tělesné potíže, které se navracejí. Zaměřuji se na rozvoj sebeúzdravných procesů organizmu, posílením a udržením zdraví. Posílením „cesty k vlastnímu tělu“, cílenému propojování mysli, emocí a těla, které harmonizuje zdraví.
  • Osobního rozvoje např. otázky seberealizace, odhalení a využívání vlastního potenciálu, hledání a naplnění pracovní seberealizace, optimální hospodaření s psychickými i fyzickými silami, spokojené partnerské, rodinné a pracovní vztahy. Seberealizace, zvyšování sebevědomí, posilování osobních kompetencí a tím rozvíjení spokojenosti v životě.