Nabízím

  • psychologické poradenství
  • konzultace
  • individuální terapie
  • rodinné terapie
  • koučink

Nabízím psychologické služby související s různými životními obtížemi, mezilidskými, partnerskými vztahy, s rodinnými situacemi/potížemi, životními krizemi, při úzkostech, smutcích, depresích, při obtížích v rozhodování, zvládání stresu, vzděláváním, výchovou dětí.

Ve své praxi psycholožky vycházím z přístupu gestalt terapie, jejíž akreditovaný výcvik jsem absolvovala. 

Gestalt psychoterapieBěhem terapie Vás budu provázet, podpodporovat a prostřednictvím vzájemného rozhovoru umožňovat získávat vhled do aktuální situace, do Vašeho prožívání, jednání a dalších souvislostí Vašeho života. Nebudu hodnotit Vaše pocity, činy a rozhodnutí, ale naopak nabídnu bezpečný prostor pro Vaše vyjádření.
Terapeut nedává rady nebo návody „na život“, ale snaží se podporovat proces klienta, aby nalezl své vlastní zdroje podpory, nebo aby si uvědomil možné souvislosti a své životní vzorce jednání, které jej ovlivňují a které lze změnit. Gestalt terapie věří ve schopnosti každého člověka vést spokojený život a být v uspokojivém kontaktu s dalšími. Gestalt terapie má pomoci tento potenciál otevřít. Více viz níže.

Koučink, metoda osobního rozvoje. Účelem je dosahování osobního nebo profesního růstu, naplňování cílů, objevování nových řešení v určitých životních situací, ujasňování si cest a možností. Koučování je vhodné pro ty, kteří potřebují ve svém životě udělat důležitá rozhodnutí nebo jedinci, kteří chtějí pracovat na svém osobním rozvoji (např. rozvoji komunikace, sebevědomí aj. a tím rozvíjet svůj život ). Více viz níže

Cílem rodinné terapie je seznámit se s mechanismy opakujících se potíží, pomoci najít rodině cestu ze začarovaného kruhu. Terapeut vytváří prostor k tomu, aby členové rodiny mohli spolu vzájemně mluvit o své situaci a aktivizovat vlastní úzdravé síly rodiny. Společně hledáme cestu pro nové způsoby fungování a vztahování se k sobě.

 

 

Gestalt psychoterapie je humanistický, prožitkový a psychosomatický směr v psychoterapii. Cílem je dosáhnout propojení těla, pocitů a myšlení na základě vlastního uvědomění klienta a posílit tak sebeuzdravovací procesy klienta. Gestalt nedává rady nebo návody „na život“. Psychoterapeutický směr, ze kterého vycházím, je současná Gestalt terapie. Gestalt terapie našla inspiraci v mnoha oblastech psychologie a filosofie (např. psychoanalýza, humanistická psychoterapie, existencialismus, fenomenologie, nebo zen-buddhismus). Hlavním rysem gestalt terapie je orientace na „tady a teď“, tedy na problémy a temáta, které si klient přináší a chce s nimi pracovat. Gestalt terapeut nevystupuje jako expert a člověk, který pouze sděluje informace a „pravdy“. Snaží se podporovat proces klienta, aby nalezl své vlastní zdroje podpory, anebo aby si uvědomil možné souvislosti a vzorce, které jej ovlivňují a které lze změnit. Gestalt terapie věří ve schopnosti každého člověka vést spokojený život a být v uspokojivém kontaktu s dalšími. Gestalt terapie má pomoci tento potenciál otevřít.

Koučink je metoda osobního rozvoje. Účelem je dosahování osobního nebo profesního růstu, naplňování cílů, objevování nových řešení v určitých životních situací, ujasňování si cest a možností. Pro koučování je charakteristické, že kouč nedává rady a doporučení, ale hledá řešení společně s klientem. Účelem je dosahování profesního a osobního rozvoje, naplnění, rozvinutí vlastního potenciálu. Koučování není psychoterapie. Kouč pracuje pomocí otázek, nedává rady, ale pomocí zpětné vazby provází klienta, který si sám nalezne vlastní cestu k danému cíli. Koučování s Gestalt přístupem je založeno na kontaktu vztahu „já-ty“, v němž se klienti učí vnímat sami sebe, svoji aktuální situaci, výzvy a rozvíjet svůj potenciál. Koučování je vhodné pro ty, kteří potřebují ve svém životě udělat důležitá rozhodnutí nebo jedinci, kteří chtějí pracovat na svém osobním rozvoji.